Dworek Ludynia

Rezerwat Milechowy
8 czerwca 2016
Cmentarz w Małogoszczu
8 czerwca 2016
Pokaż wszystkie

Dworek Ludynia

Dwór modrzewiowy z połowy XVIII w. odzwierciedla wyglądem najświetniejsze czasy Rzeczpospolitej Szlacheckiej. Tutaj, po przegranej bitwie pod Szczekocinami, przebywał sam Tadeusz Kościuszko w 1794 roku. Siedemdziesiąt lat później, 8 kwietnia 1864 roku, w okolicach dworu miała miejsce potyczka pomiędzy oddziałem kozaków, a grupką powstańców styczniowych z oddziału Anderliniego.

Na terenie posiadłości dworskiej znajduje się XVI wieczny murowany lamus pełniący w okresie reformacji funkcję zboru kalwińskiego i ariańskiego typu „domowego” jeden z najlepiej zachowanych obiektów sakralnych Braci Polskich. Po wygnaniu Braci Polskich z Rzeczypospolitej (1658) dawna świątynia służyła jako spichlerz dworski. Obecnie lamus wykorzystywany jest jako miejsce wystaw i ekspozycji historycznych.