Mogiły z pierwszej wojny

Rezerwat Milechowy
8 czerwca 2016
Pokaż wszystkie

Mogiły z pierwszej wojny

Cmentarz położony jest za wsią Ludynia, na skraju lasu, po prawej stronie polnej drogi w kierunku Włoszczowej. Spoczywa tu 14 żołnierzy armii niemieckiej, głównie ze 133 Pułku Piechoty Landwery i 3 żołnierzy armii rosyjskiej. Pierwotnie cmentarz zajmował większy obszar.
Ogrodzony był kamiennym murkiem, później żerdziami na słupach. Obejmował kilka mogił z drewnianymi
krzyżami. W 1928 roku cmentarz wyremontowano. W czasie II wojny światowej pochowano tu prawdopodobnie
kilkunastu żołnierzy armii niemieckiej. W końcu lat siedemdziesiątych wykonano obecne ogrodzenie cmentarza.